Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 43 thủ tục hành chính.

Xác nhận đối tượng học sinh, sinh viên được vay vốn - Hà Nam
Hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông và cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập - Long An
Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực đối với sinh viên đại học - Cà Mau
Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo Quyết định 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Ngãi
Cấp học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Quảng Ngãi
Xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn tật, học sinh mồ côi, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo - Hà Nam
Xét tuyển viên chức - Gia Lai
Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập - Bắc Giang
Trợ cấp đào tạo theo danh mục nhu cầu chuyên môn thực hiện chính sách đãi ngộ sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh - Bình Dương
Cấp sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên - Nam Định
Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên - Nam Định
Miễn, giảm học phí và chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh trung học phổ thông ngoài công lập - Cần Thơ
Giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục - đào tạo - Long An
Xác nhận hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên là người tàn tật, mồ côi - Nam Định
Quyết định cấp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Cần Thơ
Thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo - Cần Thơ
Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở - Long An
Xác nhận Tờ khai cấp Sổ ưu đãi giáo dục đào tạo - Cần Thơ
Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo - Hậu Giang

Menu