Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 1.822 thủ tục hành chính.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra nguyên tắc “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản - Hà Tĩnh
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Hà Tĩnh
Hồ sơ đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ theo nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) - Hà Tĩnh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Hà Tĩnh
Hồ sơ đăng ký tái kiểm tra “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Hà Tĩnh
Hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Hà Tĩnh
Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc “thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) - Hà Tĩnh
Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (cho cơ sở kinh doanh đề nghị làm thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dược) - Hà Tĩnh
Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị) - Hà Tĩnh
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Hà Tĩnh
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn (quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP) - Hà Tĩnh
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) (Trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh; thay đổi địa chỉ kinh doanh, kho bảo quản) - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) (Trường hợp tái kiểm tra) - Phú Yên
Cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) (trường hợp tái kiểm tra) - Phú Yên
Đăng ký lại thuốc từ dược liệu, thuốc đông y và nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế
Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) - Bộ Y tế
Kê khai giá khi nộp hồ sơ đăng ký mới thuốc nước ngoài đối với cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài hoặc cơ sở được ủy quyền đăng ký thuốc - Bộ Y tế
Kê khai giá thuốc trước khi đưa thuốc ra lưu hành lô hàng đầu tiên trên thị trường đối với cơ sở nhập khẩu thuốc hoặc cơ sở ủy thác nhập khẩu - Bộ Y tế
Cấp lại Giấy chứng nhận "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) - Sơn La

Menu