thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Doanh nghiệp

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 2.456 thủ tục hành chính.

Trở lại quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu) - Đắk Lắk
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu) - Đắk Lắk
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cá nhân yêu cầu trong trường hợp ủy quyền và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 - Đắk Lắk
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi - Trà Vinh
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Trà Vinh
Thôi quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Nhập quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Đắk Lắk
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp (do cá nhân yêu cầu) - Đắk Lắk
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Trà Vinh
Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Trà Vinh
Chứng thực di chúc - Trà Vinh
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Lào Cai

Menu