thủ tục hành chính theo lĩnh vực: Bộ máy hành chính

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 969 thủ tục hành chính.

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Gia Lai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nam
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nam
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá trên 500 triệu đồng) - Hà Nội
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hóa có giá không quá 500 triệu đồng) - Hà Nội
Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn CBĐT (đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)- Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Vĩnh Long
Cấp mới giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Tĩnh
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương - Lâm Đồng
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Lâm Đồng
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đối với Cửa hàng bán LPG chai - Gia Lai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Gia Lai
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nam
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp hết hiệu lực thi hành - Trà Vinh

Menu