Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thực hiện xác định mức độ khuyết tật - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện xác định mức độ khuyết tật - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS250
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết luận xác định mức độ khuyết tật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng