Thủ tục hành chính: Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-118130-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng