Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong tổng số 159 thuật ngữ

QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí và lợi ích của giai cấp cầm quyền trong ...
QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT
Quy phạm đặc thù quy định hệ thống pháp luật một nước sẽ được áp dụng để điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế nhất định.Quy phạm pháp luật xung đột thực hiện ...
QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM
Khoản tài chính dự trữ của quốc gia được lập để giải quyết việc làm và hỗ trợ dịch vụ việc làm.Quỹ quốc gia về việc làm được tạo lập từ các nguồn: 1) Ngân ...
QUY TẮC
Các quy định, chuẩn mực hoặc các công thức, kết luận tổng quát buộc mọi người phải tuân theo trong một hoạt động chung hoặc một công việc nào đó (nói tổng quát). Ví dụ: ...
QUY TẮC SINH HOẠT CÔNG
Quy định của các cơ quan nhà nước, tổ chức, tập thể, cộng đồng đòi hỏi mọi người trong xã hội, trong cộng đồng phải tôn trọng và tuân thủ nhằm bảo đảm lợi ích chung.
QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
Là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo ...
QUỸ THÀNH VIÊN
Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi thành viên và chỉ bao gồm thành viên Là pháp nhân.(Theo Khoản 29, Điều 6, Luật ...
QUỸ TIỀN LƯƠNG
Quỹ tiền tệ do một cơ quan, đơn vị, tổ chức lập nên theo quy định của pháp luật để chi trả tiền công cho người lao động khi đến kỳ hạn trả lương.Việc tạo ...
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ (IMF)
Tổ chức tiền tệ quốc tế được thành lập ngày 27.12.1945 sau khi các nước gửi thư phê chuẩn hiệp định đã ký tại Bretton Woods năm 1944 nhằm thúc đẩy mậu dịch quốc tế; ...
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Tổ chức tín dụng hợp tác do các thành viên góp vốn thành lập nhằm tương trợ vốn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.Quỹ tín dụng nhân dân thuộc loại hình tổ chức ...
QUY TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN
Là quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong nội dung của một thông ...
QUY TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Cách thức, trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Xây dựng pháp luật là hoạt động phức hợp bao gồm phạm vi rộng lớn các hành vi kế tiếp nhau, quan ...
QUỸ TỪ THIỆN
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập với mục đích quyên góp tiền, tài sản từ những người hảo tâm để giúp đỡ những người gặp rủi ro hoặc khó khăn trong ...
QUỸ XÃ HỘI
Tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập với mục đích khuyến khích phát triển văn hóa, khoa học và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống (nghèo đói, thất ...
QUYỀN
 Khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ những điều mà pháp luật công nhận và đảm bảo thực hiện đối với cá nhân, tổ chức để theo đó cá nhân được hưởng, được ...
QUYỀN CHIẾM HỮU
Quyền của một chủ thể pháp luật được nắm giữ, quản lý tài sản trên thực tế hoặc danh nghĩa pháp lý theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ (xt. ...
QUYỀN CHỌN MUA, QUYỀN CHỌN BÁN
Là quyền được ghi trong hợp đồng cho phép người mua lựa chọn quyền mua hoặc quyền bán một số lượng chứng khoán được xác định trước trong khoảng thời gian nhất định với mức ...
QUYỀN CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN
Quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp, điều chỉnh những quan hệ đặc biệt quan trọng giữa công dân và nhà nước, là cơ sở tồn tại của cá nhân và hoạt ...
QUYỀN CON NGƯỜI
Quyền của thành viên trong xã hội loài người - quyền của tất cả mọi người. Đó là nhân phẩm, nhu cầu, lợi ích và năng lực của con người được thể chế hóa (ghi ...
QUYỀN CÔNG DÂN
Khả năng tự do lựa chọn hành vi của công dân mà nhà nước phải bảo đảm khi công dân yêu cầu.Quyền của công dân liên quan đến nghĩa vụ tương ứng của Nhà nước ...
QUYỀN DÂN SỰ
Khả năng được phép xử sự theo một cách nhất định của chủ thể trong quan hệ dân sự để thực hiện, bảo vệ lợi ích của mình.Quyền dân sự hiểu theo nghĩa rộng là ...
QUYỀN DÂN TỘC CƠ BẢN
Đó là quyền không thể thiếu được đối với một dân tộc. Pháp luật quốc tế hiện đại ghi nhận quyền tồn tại và phát triển của một dân tộc không bị lệ thuộc, bị ...
QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT
Quyền tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của dân tộc mình, như lập ra một nhà nước dân tộc riêng, độc lập, hoặc cùng với các dân tộc khác thành ...
QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
Quyền quyết định số phận của tài sản thuộc sở hữu của mình.Quyền định đoạt được biểu hiện ở hai dạng: 1) Quyết định số phận thực tế của tài sản: tiêu dùng, phá hỦy ...
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Sở ...
QUYỀN HẠN
Quyền của một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được xác định theo phạm vi nội dung, lĩnh vực hoạt động, cấp và chức vụ, vị trí công tác và trong phạm vi không ...
QUYỀN HÀNH PHÁP
Quyền quản lý hành chính nhà nước về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia.Quyền ...
QUYỀN LẬP PHÁP
Quyền ban hành, sửa đổi luật. Quyền lập pháp là một trong những quyền lực quan trọng nhất của Nhà nước.Quyền lập pháp được giao cho cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ...
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ (SAU ĐÂY GỌI
Là quyền liên quan) Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.(Theo ...
QUYỀN LỢI
Quyền được hưởng những lợi ích về chính trị, xã hội, vật chất hoặc tinh thần do kết quả lao động của bản thân tạo nên hoặc do phúc lợi chung do nhà nước, xã ...