Thủ tục hành chính: Thủ tục tiếp dân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tiếp dân - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-028497-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Người khiếu nại trực tiếp đến đăng ký lịch tiếp dân.
Thời hạn giải quyết: Đối với những khiếu nại thuộc thẩm quyền mà vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì khi tiếp công dân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời ngay cho công dân biết. Nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì sẽ nói rõ thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng