Thủ tục hành chính: Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan chiến sĩ quân nhân, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan chiến sĩ quân nhân, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-098131-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban chỉ huy quân sự Tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban chỉ huy quân sự xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phối hợp các ban ngành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng