Thủ tục hành chính: Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (củ) theo bản đồ thửa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (củ) theo bản đồ thửa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-154356-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thị xã sa đéc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng