Thủ tục hành chính: Thủ tục kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật,thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước) - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật,thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước) - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-133628-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thý y Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thý y Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ (cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng