Thủ tục hành chính: Thủ tục hưởng trợ cấp thường xuyên (xác nhận hồ sơ đối tượng ở nhà xã hội) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hưởng trợ cấp thường xuyên (xác nhận hồ sơ đối tượng ở nhà xã hội) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-092033-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 40 ngày (thời gian niêm yết là 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng