Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-046934-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 08 giờ hành chính/ngày; nếu hết giờ hành chính mà lô hàng chưa kiểm tra xong thì được tiếp tục làm ngoài giờ hành chính cho xong
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận thông quan
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng