Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-004349-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng