Thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-089079-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở lao động thương binh xã hội Thành Phố Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban nghành đoàn thể xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng