Thủ tục hành chính: Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-009367-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng PA18-Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận trên đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận Văn thư Sở hoặc chuyển qua đường bưu điện
Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ
Bước 3: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (01 Bản chính)
Đơn đề nghị gia hạn tạm trú.(01 Bản chính mẫu N14))
Bản sao hộ chiếu, thị thực (01 Bản sao)
Hợp đồng lao động của người nước ngoài hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam (01 Bản sao)
Giấy phép hoạt động của văn phòng cơ quan, tổ chức của người nước ngoài đang làm việc nếu đương sự đang làm việc tại các NGO hoặc các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Bản Sao)
Giấy phép lao động tại Việt Nam ( 01 Bản Sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Đơn đề nghị gia hạn tạm trú
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Thủ tục hành chính liên quan Thủ tục gia hạn tạm trú đối với người nước ngoài tại Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế

Menu