Thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-141769-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục - Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng