Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký khai sinh (kể cả trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đăng ký nơi người mẹ hoặc người cha cư trú trong thời gian ở Việt Nam; trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú trong nước, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đăng ký nơi cư trú của người là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; trường hợp có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam thì đăng ký nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha; trường hợp có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam, còn người kia là công dân Việt Nam cư trú trong nước thì đăng ký nơi cư trú của người là công dân Việt Nam) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký khai sinh (kể cả trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đăng ký nơi người mẹ hoặc người cha cư trú trong thời gian ở Việt Nam; trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú trong nước, còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đăng ký nơi cư trú của người là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước; trường hợp có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam thì đăng ký nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha; trường hợp có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam, còn người kia là công dân Việt Nam cư trú trong nước thì đăng ký nơi cư trú của người là công dân Việt Nam) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154404-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng