Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký khắc dấu đối với tổ chức - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký khắc dấu đối với tổ chức - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-001423-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Quản lý con dấu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Con dấu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng