Thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (cho hộ gia đình và cá nhân tại xã) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục đăng ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (cho hộ gia đình và cá nhân tại xã) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-013388-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể cả thời gian công khai niêm yết ( thời gian công khai là 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng