Thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-130385-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng