Thủ tục hành chính: Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-107047-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định (trong thành phần đoàn kiểm tra cấp tỉnh)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Phòng giáo dục mầm non - Sở Giáo dục và đào tạo (số 131 Đống Đa – Vĩnh Lạc – thành phố Rạch Giá, Kiên Giang)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng