Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (không áp dụng đối với các phường thuộc thành phố Đông Hà) - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (không áp dụng đối với các phường thuộc thành phố Đông Hà) - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-054725-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Việc chứng thực hợp đồng được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng