Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thủ tục cho vay đối với Học sinh, sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cho vay đối với Học sinh, sinh viên mồ côi có hoàn cảnh khó khăn - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-082552-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Hoạt động tiền tệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Chính sách xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Học sinh, sinh viên mồ côi vay trực tiếp tại Ngân hàng chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở
Thời hạn giải quyết: Giải quyết sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ vay vốn lưu tại ngân hàng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng