Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp phép tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (Trường hợp sử dụng bộ đàm trong sản xuất kinh doanh) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp phép tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (Trường hợp sử dụng bộ đàm trong sản xuất kinh doanh) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-043309-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Tần số vô tuyến điện có thẩm quyền thẩm định hồ sơ cấp giấy phép và cấp giấy phép
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bưu chính Viễn thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng