Thủ tục hành chính: Thủ tục Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) do hư hỏng, rách nát thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện) do hư hỏng, rách nát thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-110754-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng QLHNTD tư nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng