Thủ tục hành chính: Thủ tục báo cáo tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục báo cáo tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-078754-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp luật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng