Hệ thống pháp luật

Thủ tục tách thửa đất?

Câu hỏi:

Mã số câu hỏi: DD181

Hiện nay tôi đang mua một miếng đất tại quốc lộ 61 thuộc âp tầm vu 1 xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang và tôi cũng đã đặt cọc và chủ đất hứá sẽ tách thửa cho tôi là 200 m2 vậy mong các anh tư vấn về luật đất đai để hiểu rõ hơn. Tôi thành thật biết ơn

Câu trả lời tham khảo:

Hệ thống pháp luật Việt Nam xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Dựa trên sự hiểu biết của mình, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Quyết định  35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang

2. Nội dung tư vấn

Theo Điều 5 quyết định  35/2014/QĐ-UBND ban hành quy định hạn mức tối thiểu tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang  như sau:

1. Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2.

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

2. Thửa đất ở không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2.

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

c) Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

Trường hợp bạn trình bày chưa đầy đủ thông tin về thửa đất. Do đó, bạn căn cứ vào quy định trên để xem mình có đủ điều kiện tách thửa. Trường hợp đủ điều kiện tách thửa bạn thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Luật đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành

Gửi câu hỏi của bạn