Thủ tục hành chính: Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải Thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Nhà tạm giữ (cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS1185
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Nhà tạm giữ Công an cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Giải quyết khi có đề nghị của phạm nhân.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên lai thu tiền thi hành án hoặc biên bản thu giấy tờ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng