Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS118
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý nhà ở công vụ; đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ (bên cho thuê nhà ở công vụ)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý người thuê nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở công vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi Quyết định, văn bản cho bên thuê nhà ở công vụ và yêu cầu bên thuê thực hiện bàn giao nhà ở và ký vào biên bản bàn giao nhà ở
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày Quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bên cho thuê nhà ở công vụ nhận lại nhà ở và thực hiện quản lý sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng