Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-107822-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thu hồi
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng