Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-009309-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng