Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trái pháp luật - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-034631-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm tra của cơ quan Thanh tra
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng