Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256545-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, ghi sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng