Thủ tục hành chính: Thu hồi đất thuộc các trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi đất thuộc các trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-102327-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng