Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-108605-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục trưởng hoặc uỷ quyền cho Phó Chi cục trưởng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có sản phẩm
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đơn vị có sản phẩm trực tiếp gửi nội dung quảng cáo, trực tiếp truyền đạt nội dung hội thảo
Thời hạn giải quyết: Theo thoả thuận giữa đơn vị có sản phẩm với Chi cục Bảo vệ thực vật
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng