Thủ tục hành chính: Thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS385
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan thuế của địa phương nơi đặt trụ sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng