Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS298
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng