Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thông báo thay đổi nội dung điều lệ liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Số lượng thành viên; Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thay đổi nội dung điều lệ liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; Số lượng thành viên; Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; Tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS297
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Người đại diện theo pháp luật của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thông báo bổ sung hồ sơ đăng ký của hợp tác xã
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh bổ sung hồ sơ đăng ký của hợp tác xã vào kho lưu trữ theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng