Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thông báo tập trung kinh tế - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tập trung kinh tế - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-254497-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng