Thủ tục hành chính: Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nam Định

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nam Định

Số hồ sơ: T-NDH-BS01
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, cơ quan công an
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thông qua mạng điện tử (nhưng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng