Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 508/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT LÊ MẠNH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH KON TUM VÀ UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ VIỆC NÂNG CẤP QL 24.

Ngày 26/10/2007, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã làm việc với các đồng chí Nguyễn Xuân Huế - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Hà Ban – Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc đầu tư nâng cấp QL24. Dự họp về phía các Tỉnh có: Giám đốc các Sở GTVT Quảng Ngãi, Kon Tum, về phía Bộ GTVT có: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ KHĐT, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Giám định & QLCLCTGT, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ VN, Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh.

Sau khi bàn thống nhất với Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau:

1. Về việc UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị nâng cấp quốc lộ 24: Bộ GTVT thống nhất với quy mô 2 làn xe cơ giới. Quốc lộ 24 là tuyến nối từ cửa khẩu Bờ Y đến các cảng biển miền Trung, là trục ngang nối Đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 1A góp phần nâng cao khả năng khai thác của Đường Hồ Chí Minh, QL24 là 1 trong 8 tuyến đường của Việt Nam tham gia vào mạng lưới đường bộ ASEAN trên cơ sở Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa quá cảnh ký ngày 16/12/1998, thỏa thuận cấp Bộ trưởng về phát triển mạng lưới đường bộ ASEAN ký ngày 15/9/1999. Trên cơ sở tờ trình của 2 Tỉnh, giao Vụ KHĐT phối hợp với Cục Đường bộ VN triển khai thủ tục lập dự án đầu tư để có cơ sở tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, trong đó để nâng cao năng lực vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cần cho triển khai trước 2 đoạn đèo nguy hiểm là đèo Vi Ô Lắc (Km 58-Km 74) và đèo Măng Đen (Km 114-Km 128).

2. Nâng cấp mở rộng đoạn QL24 qua thị xã Kon Tum nối vào QL14 (3,4Km): để tháo gỡ khó khăn về vốn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho sử dụng vốn đường Hồ Chí Minh để đầu tư đoạn này, Bộ sẽ có văn bản ủng hộ. Nếu không được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, giao Vụ KHĐT cân đối vốn ngân sách hàng năm để thi công hoàn thành.

3. Nâng cấp mở rộng đoạn QL14 qua thị xã Kon Tum (9Km): Cục Giám định & QLCLCTGT và Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn tất các thủ tục để khởi công 01 gói thầu vào đầu tháng 2/2008.

4. Công tác lập quy hoạch tuyến đường ven biển: Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ cho Cục Đường bộ VN lập quy hoạch tuyến đường ven biển, hiện nay Cục Đường bộ VN đang triển khai thực hiện. Theo báo cáo của Tỉnh đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Ngãi đã được quy hoạch và đang thực hiện đầu tư. Giao Cục Đường bộ VN kiểm tra để có thể chấp thuận được quy hoạch đoạn qua Quảng Ngãi để Tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện tiếp. Sau đó sẽ cập nhật vào quy hoạch tổng thể toàn tuyến ven biển.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo các nội dung trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các đơn vị dự họp;
- Các Sở GTVT: Kon Tum, Quảng Ngãi
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công