Thủ tục hành chính: Thông báo phương tiện ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải cố định tỉnh liền kề - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo phương tiện ngừng khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải cố định tỉnh liền kề - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-071216-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo phương tiện ngừng khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng