Thủ tục hành chính: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-068170-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng