Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra giảm - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra giảm - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-BS174
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn thực phẩm, Cơ quan kiểm tra
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc trên Cổng thông tin điện tử Cơ chế một cửa quốc gia
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng