Thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269020-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phù hợp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Văn bản Xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng