Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/TB-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ CHỬ XUÂN DŨNG, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI BUỔI KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH NGÀY 30/4/2021

Sáng ngày 30/4/2021, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo trưởng đoàn đã làm việc tại trụ sở UBND huyện Đông Anh từ 08h00 đến 09h30 và Khu công nghiệp Thăng Long từ 10h00 đến 11h30 và đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Sở Y tế, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Công ty: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani, lãnh đạo Khu công nghiệp Thăng Long các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế và UBND huyện Đông Anh.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, đại diện lãnh đạo các Công ty: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani, lãnh đạo Khu công nghiệp Thăng Long báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm tra thực tế tại khu vực phong tỏa Khu Trung - Việt Hùng, Đông Anh và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận chỉ đạo như sau:

I. Tại Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh

1. Công tác truy vết:

- Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch huyện Đông Anh khẩn trương thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan ca bệnh 2911 và các trường hợp F1, F2 liên quan do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Đông Anh chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghiệp Thăng Long khẩn trương xác minh những trường hợp F1, F2 liên quan đến 02 trường hợp dương tính của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani và thông tin kịp thời đến các cơ sở y tế liên quan để chủ động cách ly trường hợp F1 và cách ly theo dõi y tế tại nhà những trường hợp F2.

- Đồng ý với đề xuất của Ban Chỉ đạo huyện Đông Anh rà soát khoanh vùng cách ly tại khu vực thôn Lỗ Giao - Việt Hùng, từng bước nới lỏng từng vừng theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

2. Xét nghiệm

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khẩn trương tổ chức xét nghiệm theo công thức 4-6 của Ban Chỉ đạo Thành phố quy định; phải công bố và thông báo kết quả ngay.

- Đồng ý Ban Chỉ đạo huyện Đông Anh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm F1, F2 liên quan đến các trường hợp (F0) ca bệnh 2911.

3. Công tác thông tin tuyên truyền

- Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để người dân chấp hành nghiêm việc thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang khi ra ngoài; tăng cường kiểm tra, xử phạt và thông tin lên các phương tiện những tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc chấp hành không nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch.

- Tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được dịch bệnh, mức độ lây lan, sự nguy hại đến tính mạng và sức khỏe do dịch bệnh gây ra nhưng không được làm cho người dân, cán bộ, nhân viên, công nhân hoang mang, lo lắng; quản lý nghiêm khu vực phong tỏa, thiết lập các vùng đệm đảm bảo công tác hậu cần (lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm...) để phục vụ các trường hợp trong các khu vực phong tỏa cách ly phòng chống dịch trên địa bàn, rà soát lập danh sách các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh mãn tính, trẻ em... trong khu vực cách ly đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân

- Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn; thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại văn bản số 112-CV/TU ngày 27/4/2021 của Thành ủy Hà Nội và các Công điện: số 03/CĐ-CT ngày 27/4/2021, số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo, chịu trách nhiệm và phân công đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch Thành phố hướng dẫn Ban Chỉ đạo huyện Đông Anh về công tác phòng chống dịch COVID-19.

- Kiến nghị Bộ Y tế về việc bàn giao, theo dõi, giám sát y tế tại địa phương các trường hợp sau thời gian cách ly y tế tập trung để các tỉnh/thành phố thống nhất quy trình triển khai thực hiện.

II. Tại Khu công nghiệp Thăng Long

1. Đến thời điểm 11h00 ngày 30/4/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố thông tin có 02 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani.

- Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani khẩn trương phối hợp Ban Chỉ đạo huyện Đông Anh lập danh sách các cán bộ, nhân viên, công nhân để khẩn trương truy vết những trường hợp F1 liên quan đến 02 trường hợp dương tính, hoàn thành trước 14h00 ngày 30/4/2021 được đưa đi cách ly tập trung ngay; những trường hợp F2 hoàn thành trước 17h00 ngày 30/4/2021 và phối hợp các tỉnh/thành phố thông tin đến các địa phương những trường hợp (F2) nêu trên phải tự theo dõi y tế tại nhà theo quy định.

- Tất cả các các cán bộ, nhân viên, công nhân của 02 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani phải khai báo y tế từ ngày 22/4/2021 cho đến nay; những trường hợp nào không khai báo hoặc khai báo không trung thực phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

- Đề xuất Ban Chỉ đạo huyện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc liên quan đến 02 trường hợp dương tính tại Khu công nghiệp Thăng Long.

- Cam kết thực hiện nghiêm các nội dung về công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

- Phối hợp Ban Chỉ đạo huyện rà soát để quyết định khoanh vùng, đóng cửa tạm thời bộ phận trong từng khu, toàn bộ nhà máy một cách phù hợp.

- Chỉ đạo các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố quản lý phát triển khai thực hiện ngay phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, vật tư tại chỗ).

- Yêu cầu các công ty rà soát, đánh giá kiểm tra lại việc chấp hành các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch; (để báo cáo)
- Đồng chí Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực Thành
ủy; (để báo cáo)
- Ban Thường vụ Thành ủy;
(để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
(để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch Thành phố;
- Ban Tuyên giáo
Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- S
Y tế;
- UBND huyện Đông Anh;
- Ban QLCKCN&CX HN;
- Khu công nghiệp Thăng Long;
- Các Công ty: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam và Công ty TNHH Vico Việt Nam Iritani (UBND huyện Đông Anh gửi)
- Đài PTTH Hà Nội; Báo: Hànộimới, Kinh tế&Đô thị;
- CVP; PCVP Đ.Q. Hùng; Phòng: KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXAN.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Quốc Hùng