Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS788
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng