Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS294
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng