Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thay đổi thời hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thay đổi thời hạn Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-129593-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Giải quyết ngoài trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng